(E–pub New) [شوهر آهو خانم] AUTHOR علی‌محمد افغانی

Free read شوهر آهو خانم

شوهر آهو خانم

Free read شوهر آهو خانم Review ð شوهر آهو خانم ´ PDF, DOC, TXT or eBook علی‌محمد افغانی ¸ 0 Read & download ر سالهای زندان 1333 تا 1338 – نوشته است و پس از خروج از زندان اقدام به چاپ آن با هزینه ی شخصی می کند زیرا ناشری حاضر به مخاطره برای چاپ بر روی داستان بلند یک نویسنده ی ناشناس نمی شودداستان در سال 1313 در کرمانشاه رخ می دهد و د?. 800

Characters î PDF, DOC, TXT or eBook ¸ علی‌محمد افغانی

Free read شوهر آهو خانم Review ð شوهر آهو خانم ´ PDF, DOC, TXT or eBook علی‌محمد افغانی ¸ 0 Read & download شوهر آهو خانم نخستین اثر نویسنده ی آن محسوب می شود که با استقبال بی نظیری در بازار کتاب ایران رو به رو شد انتشار این رمان حجیم در سال 1961 حادثه ای مهم در بازار کتاب و ادبیات داستانی ایران بودعلی محمد افغانی این رمان را د.

علی‌محمد افغانی ¸ 0 Read & download

Free read شوهر آهو خانم Review ð شوهر آهو خانم ´ PDF, DOC, TXT or eBook علی‌محمد افغانی ¸ 0 Read & download ?ون مایه اصلی داستان با واقعیّت اسف بار زندگی زنان در لایه های پائینی جامعه در آ ن سالها ارتباطی نزدیک دارد و در نکوهش آئین چند همسری است در این رمان مناسبات خانوادگی و ضوابط احساسی و عاطفی مرتبط بدان بازنمایی شده است?.


10 thoughts on “(E–pub New) [شوهر آهو خانم] AUTHOR علی‌محمد افغانی

 1. says: (E–pub New) [شوهر آهو خانم] AUTHOR علی‌محمد افغانی

  (E–pub New) [شوهر آهو خانم] AUTHOR علی‌محمد افغانی Free read شوهر آهو خانم Showhar e Ahou Khanom Lady Ahou’s Husband Ali Mohammad AfghaniAfghani wrote his masterpiece Lady Ahou’s Husband while in prison The novel was published in 1961تاریخ نخستین خوانش بیست و هفتم آگوست سال 2000 میلادیعنوان شوهر آهو خانم؛ نویسنده علی‌محمد افغانی؛ تهران، چاپ اتحاد؛ 1340؛ در 863 ص؛ چاپ دیگر تهران، امیر

 2. says: (E–pub New) [شوهر آهو خانم] AUTHOR علی‌محمد افغانی علی‌محمد افغانی ¸ 0 Read & download Characters î PDF, DOC, TXT or eBook ¸ علی‌محمد افغانی

  (E–pub New) [شوهر آهو خانم] AUTHOR علی‌محمد افغانی Characters î PDF, DOC, TXT or eBook ¸ علی‌محمد افغانی علی‌محمد افغانی ¸ 0 Read & download گویا در ابتدا قرار بود نام این کتاب «زن چادر سفید» باشد اما افغانی ب

 3. says: Characters î PDF, DOC, TXT or eBook ¸ علی‌محمد افغانی (E–pub New) [شوهر آهو خانم] AUTHOR علی‌محمد افغانی علی‌محمد افغانی ¸ 0 Read & download

  (E–pub New) [شوهر آهو خانم] AUTHOR علی‌محمد افغانی یکی از خاله‌زنکی‌ترین کتابایی بود که تا الان خوندم و نصفه نیم

 4. says: (E–pub New) [شوهر آهو خانم] AUTHOR علی‌محمد افغانی علی‌محمد افغانی ¸ 0 Read & download Characters î PDF, DOC, TXT or eBook ¸ علی‌محمد افغانی

  (E–pub New) [شوهر آهو خانم] AUTHOR علی‌محمد افغانی کلی با خودم فکر کردم چرا این کتاب یکی از مشهور ترین کتابهای ایرانیه، متاسفانه به نتیجه ای نرسیدم جز اینکه قلم نویسنده شیواستهمین داستان بی محتوایی که آزاردهنده ترین بخشش جملات زننده ایه که

 5. says: علی‌محمد افغانی ¸ 0 Read & download (E–pub New) [شوهر آهو خانم] AUTHOR علی‌محمد افغانی

  Characters î PDF, DOC, TXT or eBook ¸ علی‌محمد افغانی (E–pub New) [شوهر آهو خانم] AUTHOR علی‌محمد افغانی علی‌محمد افغانی ¸ 0 Read & download من باور دارم کتابهایی مثل شوهر آهو خانم شاهکار ادبی نیستند، حداقل برای من، اما معتقدم که روایتگران قدرتمندی هستند که زندگی

 6. says: (E–pub New) [شوهر آهو خانم] AUTHOR علی‌محمد افغانی

  Free read شوهر آهو خانم (E–pub New) [شوهر آهو خانم] AUTHOR علی‌محمد افغانی علی‌محمد افغانی ¸ 0 Read & download مزخرف ترين داستانى كه ممكن بود پا به عرصه ى وجود بذاره مزخرف از لحاظ ظلم بى سابقه ى سيد ميران، و بى عرضگى بى اندازه ى آهو، و ساديست بودن نويسنده ٩٠٠ صفحه گذشت تا يك داستان پر سوز و گداز رو با بدترين شيوه ى ممكن به خواننده ش تزريق كنه از اينكه

 7. says: Characters î PDF, DOC, TXT or eBook ¸ علی‌محمد افغانی (E–pub New) [شوهر آهو خانم] AUTHOR علی‌محمد افغانی علی‌محمد افغانی ¸ 0 Read & download

  (E–pub New) [شوهر آهو خانم] AUTHOR علی‌محمد افغانی بعد از حدود یک سال تا 50 صفحه پیش رفتن از من بعیدهامروزم یه ریویو ازش خوندم که روشنم کرددیگه نمیرم سراغ بقیه شواجب که نی

 8. says: (E–pub New) [شوهر آهو خانم] AUTHOR علی‌محمد افغانی

  (E–pub New) [شوهر آهو خانم] AUTHOR علی‌محمد افغانی شوهر آهو خانم، کتابی است که سال‌ها اسمش گوشه ذهنم بود و تنها ذهنیت من در

 9. says: (E–pub New) [شوهر آهو خانم] AUTHOR علی‌محمد افغانی

  علی‌محمد افغانی ¸ 0 Read & download (E–pub New) [شوهر آهو خانم] AUTHOR علی‌محمد افغانی در زندگی لحظاتی پیش می آید که انسان نه کسی را دوست دارد و نه دلش می خاهد کسی او را دوست داشته باشداز همه چیز و همه کس حتی از وجود خود بیزار است؛مثل اینکه تمام نیروها و رشته های زندگی را از او بریده اند

 10. says: (E–pub New) [شوهر آهو خانم] AUTHOR علی‌محمد افغانی

  Free read شوهر آهو خانم علی‌محمد افغانی ¸ 0 Read & download Characters î PDF, DOC, TXT or eBook ¸ علی‌محمد افغانی خبوقتی تموم شد فقط حس خراشیدگی روحی داشتم و ظلم و خیانت مردها به اسم اسلام و زنانی که ظلم شده بهشون و مایه لذت دیگرانند و احتمالا در زم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • 800
 • شوهر آهو خانم
 • علی‌محمد افغانی
 • Persian
 • 20 June 2019
 • null