EBOOK DOWNLOAD [Striptizas Arba Paryžius Roma Paryžius] AUTHOR Icchokas Meras


Striptizas Arba Paryžius Roma Paryžius

Striptizas Arba Paryžius Roma Paryžius review Ê 3 Tizas“ iš esmės nesudėtingas Tai gaivi pasaka kaip gaivios visos pasakos – Vyt A JonynasModernistinis Siurrealistinis Abstraktus Avangardistinis Eksperimentinis Egzistencialistinis Faustiškas Mįslingas Tokiais epitetais Icchoko Mero romanas Striptizas buvo sutiktas anuomet Dabar – jau trečioji romano laida A. Oficialiai pirma lietuvi ka siurrealistin knyga Minimaliai besikei ian iom kilpom atsikartojantis naratyvas smegenis parengia atid iam skaitymui tekstas labai vizualus pinami religiniai folkloriniai motyvai Verta analizuoti per politinio re imo opresijos asmenybei prizm

summary Ô eBook or Kindle ePUB ✓ Icchokas Meras

Striptizas Arba Paryžius Roma Paryžius review Ê 3 Taip „Striptizas“ yra naujo pobūdžio veikalas nieko bendro neturintis su lengvu pasiskaitymu Jo paprasčiausiai nevalia pasikloti ant pusryčių stalo ir skaityti tuo pat metu kabinant košę Tai intymi knyga Taip pat knyga kuri neabejotinai paliks žymę mūsų literatūros raidoj nors gal ir ne tuoj pat „Strip. Momentais sunku skaityt d l pasikartojan io teksto ir detali bet i laik susidom jim kaip baigsis iki galo Tikrai n ra lengvas skaitalas kaip V A Jonynas ra savo recenzijoje bet vertas d mesio ir laikoI tu t jo kai i sidalini save Nors ir nor jai to nors ir siekei Po velni Po velni Maud g l skausmas tu tuma ir nykuma Tu ia nyku visur aplinkui ir tavyje kai pasieki tai ko siekei Kai i sidalini save

Icchokas Meras ✓ 3 read & download

Striptizas Arba Paryžius Roma Paryžius review Ê 3 Pie autoriųIcchokas Meras g 1934 – „žydas ir lietuvis“ rašytojas rašąs lietuviškai gyvenąs Izraelyje Jo romanai versti į užsienio kalbas leidžiami Amerikoje Europos šalyse Lietuvoje ne pirmą kartą leidžiamas romanas „Lygiosios trunka akimirką“ „Baltos lankos“ 2006 išleistas romanas „Sara?. Ir glausdamiesi vienas prie kito mes g r me sultis nor dami i gerti ligi dugno bet sultys buvo tarytum u burtos ir stiklo dugno dar vis nesimat o ka kokiame blizgan iame grandin s narelyje lyg veidrodyje pailgame apvaliame si bavo du susiliej veidai ir akys ir l pos ir rankos alti ir kar ti la ai liaug visu k nu jis buvo lapias prakaituotas baisiu veidrodyje atsispindin iu vilgsniu raibuliuojan iu kaip atvaizdas vandenyje kai sklinda vieni os viltys nesvarbu dideliu ar ma u ratu svarbu kad sklinda tada taip atrodoKas gal jo b ti malonu toms l poms i lenktoms pla ioms tiems nuo centro nuslinkusiems nekoncentri kiems vyzd iams tiems apvaliems ir lankstiems kaip keli girnel s pe iams tiems ilgiems smailais ovaliniais nagiukais blizgantiems sausiems vos kreivokiems pir tams toms nevienodoms kr tims ir lankstiems antakiams kas tur jo b ti malonu toms mergi koms l poms tai mergi kai burnai toms ydin ioms moteri koms kr tims ir virpantiems speneliamsMiela ir puiku apie velnius kad ir kokie jie b t ir kada kokie b t pakalb tiLabai paprasta galvoti apie malonum Apie savo malonum labai paprasta galvotiBu iuodama mano pervert p d ji verk pasik k iodama Bet nepratar n od ioKalbos visuomet baigiasi iaip ar taip mes pakalb jome apie velniusIr nors labai daug gali apie tai pri nek ti vis tiek ateina galas toms nekomsir i rime vienas kit ir vilgsniai m s tarytum prirakinti ir brendame vienas kit ir kartu drauge u rank susi m ir teb ra viesa aplink mus ir m s viduje na ir kas ir uvimi galima b ti juk tai ne paprasta o stebuklina uvis ir pauk iu b ti galima kai to pauk io tokie sparnai tokia uodega ir tokios plunkos ir pa iu savimi b ti galima vienam ar dviese vienam ar dviese ir viesa tebesupa dar nei blanko ir d kstame mes pauk tis ir uvis ir kutename ir glamon jame vienas kit plunksnomis p kais kietais vynais ir aksom dengtomis pelek ir uodegos at akomis ir nieko n ra daugiau pasaulyje tik mudu duGlausdamasi pati prie sav s ji g r sultis nor dama i gerti ligi dugno bet stiklo dugno dar vis nesimat ir sultys buvo tarytum Stambiuose prakaito la uose varvan iuose visu jos k nu kaip kreivuose veidrod liuose atsispind jo jos vienos sujauktas veidas jos vienos akys ir rankos ir l posKad ji i tart A tau v liau visk pasakysiuO jis atsakyt GeraiBet ji tyl jo Ji nepa m jo u rankos ir jie buvo dviese ir atskirai Jis vienas ir ji viena

 • Hardcover
 • 339
 • Striptizas Arba Paryžius Roma Paryžius
 • Icchokas Meras
 • Lithuanian
 • 09 March 2020
 • null

5 thoughts on “EBOOK DOWNLOAD [Striptizas Arba Paryžius Roma Paryžius] AUTHOR Icchokas Meras

 1. says: EBOOK DOWNLOAD [Striptizas Arba Paryžius Roma Paryžius] AUTHOR Icchokas Meras summary Ô eBook or Kindle ePUB ✓ Icchokas Meras Icchokas Meras ✓ 3 read & download

  EBOOK DOWNLOAD [Striptizas Arba Paryžius Roma Paryžius] AUTHOR Icchokas Meras Momentais sunku skaityt dėl pasikartojančio teksto ir detalių bet išlaikė susidomėjimą kaip baigsis iki galo Tikrai nėra leng

 2. says: summary Ô eBook or Kindle ePUB ✓ Icchokas Meras EBOOK DOWNLOAD [Striptizas Arba Paryžius Roma Paryžius] AUTHOR Icchokas Meras Icchokas Meras ✓ 3 read & download

  EBOOK DOWNLOAD [Striptizas Arba Paryžius Roma Paryžius] AUTHOR Icchokas Meras Oficialiai pirma lietuviška siurrealistinė knyga Minimaliai besikeičiančiom kilpom atsikartojantis naratyvas smegenis p

 3. says: review Striptizas Arba Paryžius Roma Paryžius EBOOK DOWNLOAD [Striptizas Arba Paryžius Roma Paryžius] AUTHOR Icchokas Meras summary Ô eBook or Kindle ePUB ✓ Icchokas Meras

  review Striptizas Arba Paryžius Roma Paryžius Icchokas Meras ✓ 3 read & download summary Ô eBook or Kindle ePUB ✓ Icchokas Meras Ir glausdamiesi vienas prie kito mes gėrėme sultis norėdami išgerti ligi dugno bet sultys buvo tarytum užburtos ir sti

 4. says: review Striptizas Arba Paryžius Roma Paryžius EBOOK DOWNLOAD [Striptizas Arba Paryžius Roma Paryžius] AUTHOR Icchokas Meras Icchokas Meras ✓ 3 read & download

  EBOOK DOWNLOAD [Striptizas Arba Paryžius Roma Paryžius] AUTHOR Icchokas Meras Aš nesiklausiau jos žodžių ir prisipažinsiu savo žodžių taip patJos apkvaitęs juokas buvo keistas baisiu šalčiu ir begaline šiluma Tos vienspalvės violetinės bangos buvo susipynusios ar tvarkingai paeiliui išsirikiavusios šalčiu ir šiluma šalčiu ir šiluma šalčiu ir šiluma Josios trūkčiojantis juokas buvo violetinis aš jį mačiauPrasmė prasmė prasmė siekti pasiekti prasmė? idėj

 5. says: review Striptizas Arba Paryžius Roma Paryžius EBOOK DOWNLOAD [Striptizas Arba Paryžius Roma Paryžius] AUTHOR Icchokas Meras Icchokas Meras ✓ 3 read & download

  review Striptizas Arba Paryžius Roma Paryžius summary Ô eBook or Kindle ePUB ✓ Icchokas Meras Icchokas Meras ✓ 3 read & download Tokio šūdo jau daug metų nebuvau skaitęs Neįdomesnė tikriausiai tik telefonų knyga Aišku mano nuomonė subjektyvi ir aš nemanau kad kas man pritartų bet visgi aš viešai pareiškiu kad šis kūrinys yra niekalas ir nėra vertas kad būtų spausdinamas ant popieriaus Portale Rašyklt vaikai daug rimtesnių ir gilesnių

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *